Dzikir Yang Paling Utama

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dzikir yang paling utama adalah laa ilaha illallah (tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah).” (HR. Tirmidzi)

Sebaik-baik dzikir ialah kalimat tauhid, ‘Laa Ilaha Illallah’. Karena di dalam kalimat tauhid tersebut terkandung makna dzikir lainnya seperti makna tasbih, tahmid, takbir dan bentuk pengagungan terhadap Allah.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka, bagi siapa yang mengucapkan laa ilaha illallah (tiada sesembahan yang benar disembah selain Allah) yang dengannya mengharap wajah Allah.” (HR. Bukhari, no. 425 dan Muslim, no. 33).